VÁCLAV KOTEK

Všimněme si Cimrmanových pokusů uplatnit detektivní žánr v poezii a dramatu. Objevili jsme cenný dokument tohoto hledačství, fragment Cimrmanovi balady Maralík. Byla komponována pro recitační sbor chovanců státní věznice v Salzburgu. Dovolíme si vám ji přednést v původním Cimrmanově rozvržení pro hlasy.

SMOLJAK:
Jára Cimrman, Maralík
    
     Slečna Tichá za přepážkou bankovky si počítá
     náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá

VOZÁB:
  nenápadný v overalu,
     v očích ale rysí svit
     krokem šelmy měří halu
     může to jen lupič být

ČEPELKA:
 ruce vzhůru, sice střelím

SMOLJAK:
 jde to jako na drátkách
     již má v tašce lup svůj celý
     a již mizí ve vrátkách

VŠICHNI: 
hleďme Trachtu, detektiva

VOZÁB: 
 na místě je co by dup

VŠICHNI: 
moudrou hlavou moudře kývá

VONDRUŠKA:
je to starý

ČEPELKA:
 ostřílený

KOTEK: 
 policejní

VŠICHNI: 
sup!

SMOLJAK: 
Žádné strachy slečno Tichá
     však my si ho najdeme

VOZÁB: 
 žádné strachy slečno Tichá
     my mu tipec zatneme

VŠICHNI: 
dva, tři hvizdy na píšťalku
     je zde fenka Doubrava

ČEPELKA: 
podívejme na čmuchalku

VŠICHNI: 
pach stopy již nasává

ČEPELKA:
 dopadla již jinčí ptáčky
     vlastní řadu diplomů

VONDRUŠKA:
však co to?

VŠICHNI:
 hned u zatáčky, čichá fena ke stromu

VOZÁB: 
 čile za ním...

VŠICHNI:
 velí Trachta 
     ale zvíře nevnímá
     kolem stromu v blátě čvachtá 
     povelů si nevšímá

VONDRUŠKA:
sekyru a pilu chlapci
     nestůjte tu nečině
     lupič zřejmě přichystal si 
     úkryt v stromu dutině

VŠICHNI:
 řežou dubu tělo sporé

VOZÁB: 
 náhle slyšet volání

ČEPELKA:
 dos....
SMOLJAK:
 dost....

(Čepelka se omlouvá)

VOZÁB: 
 náhle slyšet volání

SMOLJAK:
 dostal jste mě inspektore
     sedím přímo nad vámi

VŠICHNI:
 na větvi byl lišák jeden

(chvíle ticha)

KOTEK:
  nu ten s to odpyká

SMOLJAK:
 důmyslem a psem svým veden
     již ho Trachta.... již...

VŠICHNI:
 (několikrát se jim nedaří začít na jednu dobu)
   ...již ho Trachta zatýká

VOZÁB: 
 slečna Tichá štěstím vzkvétá
     veselo skáče chytrý psík

VŠICHNI:
 lupič dostal čtyři léta

VONDRUŠKA:
jmenoval se Maralík