Doc. Jaroslav Weigel:
Pro ilustraci praktické aplikace uvedených pedagogických zásad uvidíte nyní, jak vypadal
cimrmanovský výklad při vlastním vyučování. Podívejme se kupříkladu na jeho hodinu fyziky.
Zde udivuje Cimrman nejen důslednou názorností, ale také mistrným vedením důkazu. Ukažme si, jak
vykládal dejme tomu o světle a zvuku. Nejprve stanovil základní pojmy.
Zhasnout, prosím!(V sále se zhasne, Weigel rozsvítí svíčku.) Toto je světlo – (Weigel svíčku sfoukne) –
a toto je tma. Světlo, prosím!(V sále se rozsvítí.)
A teď základní pojmy akustiky. Prosím o naprosté ticho. Ještě není ticho. Tak. Toto je ticho a (zazvoní
zvonečkem) toto je zvuk.
A nyní si ukážeme jeden pokus. Kolegové budou tak laskavi a pomohou mi.
(Čepelka vezme zvonek, Svěrák si zapálí svíčku. Weigel tleskne a oba, svítíce a zvoníce, vyrazí z
jednoho konce jeviště na druhý. Svěrák je v cíli dřív.)
Viděli jste Cimrmanův názorný důkaz, že světlo je rychlejší než zvuk. Nyní demonstrace další poučky.
(Rozsvítí svíčku a upustí ji na katedru. Svíčka se přelomí v půli.) Kdo se jen trochu vyzná v optice,
tomu je smysl pokusu zřejmý: světlo (ukáže zlomenou svíci) se při dopadu láme.