Červený kříž v bílém poli
Švýcaři obrátili

Zmrzlí Němci pláčí o vánocích
....................