Pytałeś czemu w oczach moich blask 
Świat pełen słońca lśnień i prawd 
Dlaczego pieśń rozbrzmiewa 
I radośnie dźwięczy śpiewa 
W nas promienny czas 

Dlaczego miłość otuliła świat 
Ptak piosnki nuci pachnie kwiat 
Jest jedno małe słowo 
Co zmieniło w baśń tęczową świat 
Znasz słowo to 

Serce to najpiękniejsze słowo świata 
Serce to w życiu najcudniejszy skarb 
Serce - miłości hymn co w słońce wzlata 
To baśń skrzydlata to szczęście i zaklęty czar 

Serce płonący wiecznie w piersiach ogień 
Serce to najcudniejszy w życiu skarb 
Serce to czyjeś imię takie drogie 
To szał i ogień co niebo z ziemią splótł i zwarł 

Serce to najpiękniejsze słowo świata 
Serce to w życiu najcudniejszy skarb 
Serce - miłości hymn co w słońce wzlata 
To baśń skrzydlata to szczęście i zaklęty czar 

Serce płonący wiecznie w piersiach ogień 
Serce to najcudniejszy w życiu skarb 
Serce to czyjeś imię takie drogie 
To szał i ogień co niebo z ziemią splótł i zwarł