Zastaviť, stáť,
prečo sa musí niečo stáť
Vždy keď si ako neriadená strela,
čas je tvoj brat, rozum ti velí čelom vzad,
ty ale čakáš od života veľa

Pochodom, chod,
bil si sa už keď si bol bod
Prehnala to s tebou aj vlastná mama za svetlý bod,
ktorý by prišiel práve vhod,
si odhodlaný zabíjať a klamať

Si vojak čo nenosí maskáče
Aj v saku všetky mlaky preskáče
Si vojak čo nedrží v ruke zbraň
Na cudzích účtoch má vždy ďalší, oúú, skvelý plán

Plazením vpred aj mláka vie uhasiť smäd
Hladina sa čerí, ty zuby ceríš - tvoj bude svet
Veď lepších na tom svete niet
Presvedčíš každého kto ti neverí

Zastaviť, stáť,
prečo sa musí niečo stáť
Vždy keď si ako neriadená strela,
čas je tvoj brat, rozum ti velí čelom vzad,
ty ale čakáš od života veľa

Si vojak čo nenosí maskáče
Aj v saku všetky mlaky preskáče
Si vojak čo nedrží v ruke zbraň
Na cudzích účtoch má vždy ďalší, oúú, skvelý plán
[:3x]