Čo už s takým, čo prerastie.
Tých ostatných, tých veľkých tiež?
Tak zrazu sám, sám prvýkrát.
Už vie, že má sa všetkých báť.

Máš tak málo síl ísť proti tým šedým.

Čo s najlepším, zo všetkých tých.
Čo z jeho slov sa tají dych?
No čo už s ním, to každý vie.
Aj slon sa dá zo sveta zniesť.

Máš tak málo síl ísť proti tým šedým.

Všetky vtáky nie sú pávy 
a chlieb nie je perník.
To sa vie, najväčšia
závisť je závisť priemerných.

Jeden vie, čo iní nie, 
vypne v júli kúrenie.
To sa dá len ťažko stráviť
a byť sebe verný.
To sa dá len ťažko stráviť,
už sú všetci bledí.
Z toho vína hrozí návyk
čo hnevom sa cedí.

Jeden vie, čo iní nie,
leží v tráve zelenej.
Mal by vstať z tej sviežej trávy
a kráčať do šedých dní.

Čo s najlepším zo všetkých psov?
Pred polnocou začína lov.
Dav útočí kým obeť spí.
Zúrivý rev zubatých píl.

Máš tak málo síl ísť proti tým šedým.