A E H E A E H E
  
      A      E    H    E
1. Zo strán bláznivých a zlých, jeehee, jeehee
     A      E   H    E
  kričať nás to ovplyvní, jeehee, jeehe
      A      E   H    E
  vravieť priamo šialeným, jeehee, jeehee
     A      E   H    E
  na tom všetkom záleží, jeehee, jeehee
  
2. Zo strán bláznivých a zlých, jeehee, jeehee
  meniť názory istým, jeehee, jeehee
  ukázať aj zmäteným, jeehee, jeehee
  na čom všetkom záleží, jeehee, jeehee
  
3. Prázdny pocit prázdne veci samé výmysly
  často slabé trochu chabé a bez príčiny
  všetky veci všetky slová sú zásadné
  komu vadia tieto fakty ten ma málo odžité
  
4. Zo strán bláznivých a zlých, jeehee, jeehee
  kričať nás to ovplyvní, jeehee, jeehe
  kričat nás to ovplyvní, vravieť šialeným
  na tom všetkom záleží, jeehee, jeehee
  
5. Všetci vedia asi tušia už je známy další jav
  o tých vnemoch z vašej mysle ktoré strážia priestor hláv
  tak ich pusťte až do sýta oni právom pýtajú
  nech si letia ako vtáci čo sa márne skúšajú
  
6. Zo strán bláznivých a zlých, jeehee, jeehee
  meniť názory istým, jeehee, jeehee
  každý vnem je umením, posledný aj vie
  na čom všetkom záleží, jeehee, jeehee