G G F# G A D C D C E A

  A        G
1. More a diaľky, sex bez prestávky.
  F     D   A
  Ako dlho trvá raj?
  Milujem teba, spať mi to nedá.
  Tak pánboh pomáhaj.
  
  Vlna sa dvíha, na krku ryha.
  Mokrí sme od bozkov.
  Milujem teba, si prvá trieda.
  Mlčím, už nemám slov.

  C     E         Ami
R: Milujem teba, polnoc je bledá.
        F
  Rád sa ťa nadýchnem.
  C     E        Ami
  Milujem teba, viac ako seba.
        D
  Láska je večná.

2. More a diaľky, sex bez prestávky.
  Ako dlho trvá raj?
  Milujem teba, spať mi to nedá.
  Tak pánboh pomáhaj.
  Rovná sa dvíha, na krku ryha.
  Mokrí sme od bozkov.
  Milujem teba, si prvá trieda.
  Mlčím, už nemám slov.

R: