Emi Ami H  Emi Ami H
  
  Emi         Ami  H         Emi
1. Keby som ja stvoril svet, inak by sa krútil.
  Emi        Ami H         Emi
  Ponúkol by človeku, život podľa chuti.
  G          Ami H         Emi
  Brat by brata nezabil, za najbližším rohom
  G      Ami H               Emi
  Óó, Bože môj prečo len, nemôžem byť Bohom.
  
2. Keby som ja stvoril svet, vyzeral by inak.
  Neposlal by som si naň, na smrť svojho syna.
  Každý by bol spokojný, či človek, či zviera,
  celý svet by vyzeral, ako nevyzerá.

  Emi D           G       H
R:  Bože, prosím odpusť mi, že sa takto rúham,
  Emi D           G       H
   Bože, prosím odpusť mi, že sa takto rúham,
  Emi   Ami    H       Emi
  človeka po potope, neohúri dúha.

3. Keby som ja stvoril svet, inak by sa krútil.
  Ponúkol by človeku život podľa chuti.
  Brat by brata nezabil za najbližším rohom
  Óó, Bože môj, prečo len, nemôžem byť Bohom.

R: