Keď modrý vietor zafučí
Bezpečne je len v bezpečí
Keď náhle slnko zapadá
Nič to, veď noc je ešte mladá
  
Mladá a kyprá, naivná
Verí, že všetko v rukách má
Tak neberme nádej z dlaní
Pravda nás možno poraní
  
Aj keď nie sme prví v poradí
Nádej nám pohľady pohladí
Raz všetci pochopia, že nie sme utópia
A keď nepochopia nevadí
  
Máme to vzdať? Vravíme nie!
Všetko zlé bude premenené
Keď modrý vietor zafučí
Bezpečne je len v bezpečí
  
Aj keď nie sme prví v poradí
Nádej nám pohľady pohladí
Raz všetci pochopia, že nie sme utópia
A keď nepochopia nevadí
  
Aj keď nie sme prví v poradí
Nádej nám pohľady pohladí
Raz všetci pochopia, že nie sme utópia
A keď nepochopia nevadí, nevadí
  
Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí
Nevadí, nevadí, nevadí, to nevadí
Nevadí, nevadí, nevadí
Nevadí, nevadí, nevadí