Čo mám urobiť, keď zavetrí?
Jak sa nesie smútok v povetrím
Čo mám urobiť, keď nekýchnem?
Až sa toho smútku nadýchnem
  
Jeden nápad mám, čo spravím s tým
Pri Tvojich dverách sa zastavím
A poviem, tak ma tu máš
A deň môže byť náš
  
A tak dúfam, že mi odpovieš
Vieš, ja túžim po prechádzke tiež
Teraz nám vlastne nič nebráni
Za bránu zahodiť zábrany
  
A tak zavolám Ťa, poď so mnou
Cestou kľukatou i cestou rovnou
Kráčaj so mnou s nádejou, zelenou alejóóu
  
Uo-o-óu, Ty si tak sladká
O-o-óu, ska kamarátka
O-o-óu, Ty si tak rozmarná
  
O-o-óu, ska kamarátka
O-o-óu, ty si tak sladká
O-o-óu, ty si tak rozmarná
  
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
  
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
Ska-skama, ska-skama, ska-skamarátka
  
A tak dúfam, že mi odpovieš
Vieš, ja túžim po prechádzke tiež
Teraz nám vlastne nič nebráni
Za brány zahodiť zábrany
  
Jeden nápad mám, čo spravím s tým
Pri Tvojich dverách sa zastavím
A poviem, tak ma tu máš
A deň môže byť náš
  
O-o-óu, ska kamarátka
O-o-óu, ty si tak sladká
O-o-óu, ty si tak rozmarná
  
O-o-óu, ska kamarátka
O-o-óu, ty si tak sladká
O-o-óu, ty si tak rozmarná
  
O-o-óu, ska kamarátka
O-o-óu, ty si tak sladká
O-o-óu, ty si tak rozmarná
  
Ty si tak rozmarnaá-a-á-aá-áu, aá-a-á-aá-áu