Spievala by hlasom, nie som v poli našom
Pole je osácko, dievča je lužňansko
    
Hej, pomaly ženička!
    
Spievala by hlasom, nie som v poli našom
Pole je osácko, dievča je lužňansko
    
Hej, pomaly ženička!
    
Hej, pomaly ženička!
    
Spievala by hlasom, nie som v poli našom
Spievala by hlasom..
Spievala by hlasom, nie som v poli našom
Pole je osácko, dievča je lužňansko