Hej, ovce moje, ovce
Hej, ovce moje, hej ovce
Hej, keď sa ja pominiem
Hej, ovce moje, keď sa ja pominiem
Hej
    
Keď sa ja pominiem
Ktože vás bude pásť?
    
Povoja, povojá, ujnááá
Zakášaj, zakášaj
Povoja, povojá, ujna-ujnááá
Óóóm
    
Hej, ovce moje, ovce
Hej, ovce moje, hej ovce
Hej, keď sa ja pominiem
Hej, ovce moje, keď sa ja pominiem
    
Keď sa ja pominiem
Ktože vás bude pásť?
    
Povoja, povojá, ujnááá
Zakášaj, zakášaj
Povoja, povojá, ujna-ujnááá
Óóóm