Fra Heimen i nord kommer en horde stor
Etterlater seg dype jotunspor
En vandring mot dommedagens mark
Stien fører dem hen mot dødens trone
Kjødets lyst springer ut og gir makt, og slakter ned uten nåde
En vandring som fører dem
langt vekk fra Jotunheimen