Alle frender byr deg velkommen
Ta imot mjød hos æser på vollen
Våre våpen skal vi selv verge
Voktes skal hjelm og brynje vel

For kampen står hardt
Blant ubundne menn
Skjold og harde skaller splittes
Farger skjoldborger blanke
I hærmenns blod

Eden sitter dypere enn banesår
Odins hugfulle tale rår
Fiender dør, frender dør, men
Akk og vel vi skal seire likevel

Splintret sverd og skarret skjold
På vollen i en hjelmstorm

Ubundet imot all verden vil ulven
Fenris fare før igjen vi
Samles på vollem
For så mange for til hedenske møtte
Trelldom og tvang

[MUSIC: Thorbjørn]
[LYRICS: V'gandr]