Hvor sterk er den som
Livet styrer
Den som spinner sin
Egen skjebne
Hvor svak er den som for
Livet taper den som taper for livets vrede
Hvem er han
Som selv bestemmer
Hvilke vei han selv skal gå
Hvem er han som ikke makter
?… jakte selv
Enn å bli jaktet
Det går en evig strøm
Av liv
Som styres av vår elde
Hvor enn en går og
Snur seg om
Så er hun blant
Oss alle
Gi tapt må selv
En krigersk gud
Når tvekamp
Måler krefter
For selv den sterke må
Gi tapt for
Alderdommen; elde
[MUSIC: V'gandr]
[LYRICS: V'gandr]