Den stoltes tale
Smykket i jern hugget
Dypt i sinnet
Bygget på en eldgammel
Lære om hedningemakt
Og eder

Borgen slo sprekker dengang
Et fremmed
Hogg dogmer
Sverd kan tvinge en
Mann til kne
Men den høyes lov
Forble

Vasket vekk med
Tidevannet lenket til en
Forgangen tidd
Med kniven på strupen
Stod loven
Fortsatt ved

Vi er de første
Blant de siste
Som slår gnister
I et gammelt bål
Sønner av en eldet arv
Bryter lenkene til den
Glemte lov

[MUSIC: H'grimnir]
[LYRICS: V'gandr]