Ať ta dávná píseň nocí zní, 
ať se v ní světlo dní rozední. 

Cinkají, cinkají zvonky bílé, 
vezou k nám, vezou k nám lásku mou. 

Cinkají, cinkají zvonky bílé, 
vezou k nám, vezou k nám lásku mou. 

Cinkají, cinkají zvonky bílé, 
vezou k nám, vezou k nám lásku mou. 

cinkají, cinkají zvonky bílé, 
vezou k nám, vezou k nám lásku mou.