Zpívám své zpívání
nejvroucněj jak vím.
O prvním setkání 
s úplňkem a s ním.

Zpívám své zpívání 
do mráčků a dál. 
O šťastném setkání 
s tím, kdo klid mi vzal.

Zpívám to, co vím, 
víc já nepovím.

Zpívám své zpívání 
jak tě ráda mám.
Pod hvězdnou kukaní
nejsi, nejsi sám.

Zpívám své zpívání 
dřív, než půjdu spát.
Srdce mám na dlani, 
víc snad nelze dát.