Úsvit klepe na zdi spících,
i na tu mou.
Myslí si, že sním.
Probouzí mě dál.

A já vidím,
jít už lidi po chodnících.
Jdou spolu, jdou.
Já dnes nemám s kým. 
Přináší mi žal
svítání.

Začalo se dnít,
noc má odejít.
A kdo se mnou bývá, 
tu schází.

Začalo se dnít, 
měl bys tu už být.
A jen příboj šeptá 
si s hrází.
Místo tebe přes práh 
teď vchází 
svítání.

Ten, kdo se mnou bývá, 
tu schází.
Jenom příboj šeptá 
si s hrází.
Místo tebe přes práh 
teď vchází 
svítání k nám.