Zněl náhle zvon a ustal shon, 
jen ptáček pípal ze spaní. 
On za mnou stál a snad se bál, 
že mně i slůvkem poraní. 

Jen podívej, čas letí.
A to všechno už je pryč, už je ráno. 
Všechno už je pryč, už je ráno. 
A já znám tu chvíli, 
když zaváhám, je tak tam 
a unikne všem nástrahám. 

Byl jarní den mně údivem 
se zrychlil tep, jak nikdy dřív. 
A v nocí stín měl něžný klín, 
na který spadly snítky jív. 

Jen podívej, čas letí. 
A to všechno už je pryč, už je ráno. 
Všechno už je pryč, už je ráno. 
A já znám tu chvíli,
když zaváhám, je tak tam 
a unikne všem nástrahám. 

Je v noci fajn a v noci sen 
a v noci klid a v noci bál. 
Jen v noci jsou ty věci, 
které celý den sis vroucně přál. 

Tak podívej, čas letí. 
A všechno, všechno už je pryč,už je ráno. 
Všechno už je pryč, už je ráno. 
A já znám tu chvíli,
když zaváhám, je tak tam.
A všechno 
a všechno 
a všechno 
a všechno už je pryč, už je ráno. 
Všechno už je pryč, už je ráno. 
Všechno už je pryč, už je ráno. 
Všechno už je pryč, už je ráno.