Kolikrát jsem říkala ti, 
že to není pravda tati, 
přece bych ti nelhala. 
Ten kluk co kolem nás chodí
a občas mě doprovodí, 
toho jsem nelíbala. 

Ten má, pane, jiné věci za lubem, 
hrozně rád prý učil by se na buben. 
Bubeník ten rytmus vede, 
a to každý nedovede, 
říká snad už ze zvyku. 
Ze školy, když jdeme domů, 
bubnuje do kůry stromů 
a tak dělá muziku. 

Ten má, pane, jiné věci za lubem, 
hrozně rád prý učil by se na buben. 
Bubeník ten rytmus vede, 
a to každý nedovede, 
říká snad už ze zvyku. 
Ze školy, když jdeme domů, 
bubnuje do kůry stromů 
a tak dělá muziku. 
Za buben by celou duši, věřte, dal,
a pro svou milou serenádu bubnoval.