Čí jsou to koníčky, 
čí jsou, čí jsou 
na tom našem ouhoře? 
Čí jsou to koníčky, 
čí jsou, čí jsou 
na tom našem ouhoře? 
Oni se tam pasou, 
oni se tam pasou 
od samého poledne. 

Kdybych já věděla, 
že jsou, že jsou, 
že jsou mého milého. 
Kdybych já věděla, 
že jsou, že jsou, 
že jsou mého milého. 
Já bych je zahnala, 
já bych je zahnala 
do jetele bílého. 

Kdybych já věděla, 
že jsou, že jsou, 
že jsou mého Jeníčka. 
Kdybych já věděla, 
že jsou, že jsou, 
že jsou mého Jeníčka. 
Já bych je zahnala, 
já bych je zahnala 
do pěkného zelíčka.