Świat nie kończy się na ich słowach 
Nie kończy się na ich gestach 
Nie widzisz, gdy nie chcesz 
Nie śmiejesz się prosto w twarz 

Zrozum to wreszcie
Zrozum to wreszcie

Że świat nie kończy się na ich gestach 
Nie kończy się na ich podniesionych rękach 
Nieważne są żadne słowa, nasza miłość jest piękna 
Nieważne są żadne słowa, nasza miłość jest piękna

Zrozum to wreszcie
Zrozum to wreszcie

Że świat nie kończy się na ich słowach
Nie kończy się na ich szeptach
Nie słyszysz gdy nie chcesz 
Nie śmiejesz się prosto w twarz 

Zrozum to wreszcie
Zrozum to wreszcie

Że świat nie kończy się na firmamencie 
Nie krąży tylko po najwyższych piętrach 
Nie liczy się nic, liczą się przyspieszone tętna 
Nie liczy się nic, liczą się przyspieszone tętna 

Zrozum to wreszcie 
Zrozum to wreszcie

Zrozum to wreszcie 

Nieważne są żadne słowa
Nasza miłość jest piękna
Zrozum to wreszcie
Nie liczy się nic
Liczą się przyspieszone tętna
Zrozum to wreszcie
Zrozum to wreszcie
Zrozum to wreszcie
Zrozum to wreszcie