A ty jsi děvka veliká a mne se to netýká. 
Sexuální galeje, radši ať mi uhnije. 

Šílený galeje, sexuální galeje. 
Šílený galeje, radši ať mi uhnije. 

Ty jsi děvka hrozná a to se hnedka pozná. 
Sexuální galeje, radši ať mi uhnije. 

Šílený galeje, sexuální galeje. 
Šílený galeje, radši ať mi uhnije.