Adrian vystoupil z času a počal syna ze smrtelné ženy. 
On svrhne mocné a jejich svatyně zpustoší. 
Spasí opovržené a bude rozsévat pomstu ve jménu upálených a umučených, 
aby pomstil bezpráví, které na jeho neochvějných následovnících spáchali vyznavači Boha. 
Teď je rok jedna, první rok. Nový věk přišel, je konec staré vlády, nastává věk nový, vlády Adrianovy. 


Promluvíš, pravdu znáš, 
promluvíš, odpovídáš. 
Promluvíš, pravdu znáš, 
promluvíš, to vím. 

Zkušenosti inkvizičních obřadů, 
dobré rady, co se hodí nám. 
A ty jsi jeden z těch novodobých čarodějů, 
na mučidlech budeš kázat nám. 

Promluvíš, pravdu znáš, 
promluvíš, odpovídáš. 
Promluvíš, pravdu znáš, 
promluvíš, to vím. 

Jména přátel vyrytá jsou na rakvích, 
přikrášlený švabachový styl. 
Už víš, kam tě odvezou, 
hrobník a truhlář čekají, 
promluvíš, to vím.