Cram it up your ass
Cram it up your ass
Cram it up your ass
Ass, ass, ass

I just creamed my jeans
I just creamed my jeans
I just creamed my jeans
Jeans, jeans, jeans

Cram it up your ass
Cram it up your ass
Cram it up your ass
Ass, ass, ass

I just creamed my jeans
I just creamed my jeans
I just creamed my jeans
Jeans, jeans, jeans

Cram it up your ass (ass)
I just creamed my jeans (jeans)
It burns when I pee
Do you still like me?
Do you still like me?