C               C7 
1. Lodní zvon zvoní, není čas se ptát, 
  F               C 
  kdy se zas vrátím a jak mám tě rád 
 
  lodní zvon zvoní, tak napít mi dej, 
            G   C 
  láhví od whisky, pak mi zamávej. 
 
2. Jó, kdybych byl dlouho pryč, já a má loď, 
  do tý láhve prázdný pak dopis mi hoď 
  nejdřív mi ale hrome napít mi dej 
  a potom mávej mi, pak mi mávej. 
 
3. Jó, siréna houká a houpá se příď, 
  za ňákej čas sem na mě čekat přijď 
  whisky se mnou mává, tak říct si dej 
  a tak mi mávej, tak mi mávej. 
 
  C                 C7 
*: Jo, lodní zvon zvoní, není čas se ptát ...