G
1. John Hardy, to byl malej chudinka,
  Emi          G
  měl za pasem pár bouchaček,
  v západním pohraničí chlapa voddělal,
     Emi(G)  (D)     (G)
  [: chtěl utýct bez voplejtaček. :]
  G
2. John Hardy nad karetním stolkem stál
  Emi         G
  a do hry nechtělo se mu,
  nahnědlá holka dolar na stůl hodila:
     Emi(G)  D    G
  [: "Rozdejte taky Hardymu!" :]

3. John Hardy čtyři karty vytáhnul,
  a Číňan sebral jenom dvě,
  John vytáh' moc, tak Číňan shrábnul bank
  [: a John mu pomoh' do rakve. :]

  G
4. Chtěl chytit John vlak směrem na východ,
  Emi         G
  ve tmě si ale spletl trať,
  najednou cítí ruku šerifa:
   Emi(G)   D     G
  [: "Já musím želízka ti dát!" :]

  G
5. Přivedli Johna pod šibenici
  Emi        G
  a zbejvala jen chvilička,
  já zaslech' jeho slova poslední:
     Emi(G)    D    G
  [: [: "Pravdu má jenom bouchačka! :] :]