F            G7
1. Ty a já, prázdnej dům přímo svádí ke hříchům,
     B    C         F C7
  co se dál bude dít, dám ti hned znát.

   F            G7
2. Až se víc sešeří, zamkni zámky u dveří,
     B    C         F C7
  co se dál bude dít, dám ti pak znát.


  B              F
R: Až uzamkneš všechny vchody, zhasnu lampu i retku,
  G7           C7
  nespoléhám na náhody, chci si tě vzít beze svědků.

   F            G7
3. Dírku klíčovou zandej touhle podkovou,
     B    C         F C7
  co se dál bude dít, dám ti pak znát.

R:
     F            G7
4. Dřív, než spácháš hřích, zevnitř klíč nech ve dveřích,
     B    C         F C7
  co se dál bude dít, nechtěj už znát.