F            G     G7
1. Ty a já, prázdnej dům přímo svádí ke hříchům,
     B    C         F 
  co se dál bude dít, dám ti hned znát.

2. Až se víc sešeří, zamkni zámky u dveří,
  co se dál bude dít, dám ti pak znát.

  B              F
R: Až uzamkneš všechny vchody, zhasnu lampu i retku,
  G        G7   C       C7
  nespoléhám na náhody, chci si tě vzít beze svědků.

3. Dírku klíčovou zandej touhle podkovou,
  co se dál bude dít, dám ti pak znát.

R:
     
4. Dřív, než spácháš hřích, zevnitř klíč nech ve dveřích,
  co se dál bude dít, nechtěj už znát.