C     F 
Ira Hayes, Ira Hayes 
 
     C           F 
R: Už tu není Ira Hayes, teď už vám neodpoví, 
     G7            F     C 
  jak skončil tenhle Indián, to málokdo už ví. 
 
Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes 
duch muže, co tam umíral se jménem Ira Hayes. 
A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modrý hory 
tam nad údolím Phoenix znaj Ira Hayesovu story. 
Jiskřivá voda tisíc let nosila do údolí 
život rudému národu a vláhu jeho polím. 
Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí 
a od těch dob rodila jen bodláky a býlí. 
 
R: 
 
Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika 
neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka, 
pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný, 
pod hvězdnou vlajkou plul se bít do písků Ivo Jimy. 
Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili 
a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. 
Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala, 
ta jeho zem už Indiána napotřebovala. 
 
R: 
 
Tak začal Ira hodně pít a policejní vůz 
mu hvízdal, když se někdy bouřil, indiánský blues. 
Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, 
hrob jinej ta zem neměla pro Hayse Indiána. 
 
R: