Kao da sam drogiran, 
Kao programiran. 
Kao da me furaju, 
Kao da me ljuljaju. 

Zamisli na bijelom konju 
Kako nebom sipa smaragde. 
Zamisli galopira 
Sam po nebu od marmelade 
Pjevui neke pjesmice, 
Vjetar ti iba u lice. 

Kao da sam drogiran, 
Kao programiran. 
Kao da me furaju, 
Kao da me ljuljaju. 

Na tren. 
A ja sam samo malo zaljubljen. 

Zamisli da poleti 
I da nikad ne ateriras. 
Zamisli zamiri 
A onda kao da eksplodiras. 
Zamisli da kao obloge 
Ritam ti lijepe za noge. 

E, e, eeeeee 

Kao da sam drogiran, 
Kao programiran. 
Kao da me furaju, 
Kao da me ljuljaju. 

Na tren. 
A ja sam samo malo zaljubljen.