Ružica si bila jedna u mom srcu
Ružica si bila moja
Al' nije za tebe divlja kupina
Ni čovjek kao ja
Bog mi daje, Bog mi odnosi
Ružica si bila, sada više nisi

S vremena na vrijeme
Kao da čujem stope
K'o da ideš preko mog praga
S vremena na vrijeme
Al' znam da nemam prava
Ti nisi više moja draga

Letjele su noćas iznad moga krova
Letjele su ptice selice
A ja sam sanjao tvoja koljena
I tvoje poljupce
Bog mi daje, Bog mi odnosi
Ružica si bila, sada više nisi

S vremena na vrijeme
Kao da čujem stope
K'o da ideš preko mog praga
S vremena na vrijeme
Al' znam da nemam prava
Ti nisi više moja draga