Uci me majko 
karaj me 
kako da ja zembam 
Biljana 
Biljana moma 
ubava 
Biljana 
tenka, visoka 
Biljana 
edna 
plavajka 
Biljadna edna 
plavajka 

Teach me mother 
show me 
the way to love 
Biljana 
Biljana maiden