Zvedej sklenici, zvedej korbele,
včera pátek byl, dneska neděle.
Dneska vojáci, zejtra páni,
pijme, pijme, pijme!
Pijme do svítání!

Zpěv se ozývá
z krčmy v podhradí,
rány zjizvený
víno pohladí.

Dneska vojáci, zejtra páni.
Pijme, pijme, pijme!
Pijme do svítání!
Hejá hop!

Chyť si do kola
dívku lacinou,
zaplať zlaťákem,
budeš hrdinou.

Dneska vojáci, zejtra páni.
Pijme, pijme, pijme!
Pijme do svítání!

K ránu ulehneš
na zem opilou,
s úsměvem beránka,
duší však prohnilou.

Dneska vojáci, zejtra páni.
Pijme, pijme, pijme!
Pijme do svítání!
Hejá hop!

Slyšíš trubače,
slyšíš tambory.
Do boje volají
korouhve, prapory.

Dneska vojáci, zejtra páni.
Pijme, pijme, pijme!
Pijme do svítání!
Hejá hop!

Padlí vojáci,
padlí páni...