Jménem krále slyšte rozsudek!
Za čarodějnictví a všelijaká jiná škodná kouzla 
se odsuzuje záhubná podvodnice lidu, 
čarodějka a pověrečná rouhačka Magdaléna.
Ta upálením ztrestána býti má 
a to do času prvního úplňku.

Poslední noc, než ji den probudí, 
nohy mě zebou, proč tráva je nestudí?
Na těle cejch, v okovech zamčená,
nade mnou hůl, už dávno zlomená.

Vychází slunce, pacholci vstávají, 
dřevěné lože slyším, jak chystají.
Tak pojďte blíž, mí strážní andělé,
pojďte blíž, k nohám mé postele.

Nalijte si víc pravdy do vína,
havraní vlasy stříhají mi do klína.
Ten, kdo je hladil, navždy mě objímá. 
A vás, černé taláry, proklíná.

Nechtě mě zpívat na cestě poslední,
stejně jak dřív, než se den rozední.
Plameny tančí, jak plíšky tamburín,
tančí, halí je hustý dým.
Plameny tančí, jak plíšky tamburín,
tančí, halí je hustý dým.

Vyhrávka ....

Nechte mě zpívat, stejně jak dřív,
nechte mě milovat, vždyť není to hřích.
Plameny tančí, jak plíšky tamburín,
tančí, halí je hustý dým.

Poslední noc, než ji den probudí,
nohy mě zebou, proč tráva je nestudí?
Na těle cejch, v okovech zamčená,
nade mnou hůl ...