Door de pijn heen zie ik je staan
Zo ver weg zo ver weg
Tranen op een verscheurd gezicht
Een schreeuw zonder geluid
En we schreeuwen het uit zonder geluid
Als met het hoofd onder water
Snakkend naar adem

Is er iets dat ons helpen kan
Is er iemand die dichtbij komen kan

De stille stoet stokt
En blijft staan en blijft staan
Verbrande bloemen
In een machteloos gebaar
En zoals altijd weer een huichelend hoofd
Dat wat woorden braakt
In naam van het volk

Is er iets dat ons helpen kan
Is er iemand die dichtbij komen kan