Weer een dag onder een onverbiddelijke zon
Aan een naakte hemel
En natuurlijk haat ik jou
Omdat ik zoveel om je geef

Ook hier in de schaduw
De schaduw van de liefde
Ook hier in de schaduw

En straks gaat alles open
Binnenste buiten
Met het hart gebarsten

Gebroken en onafgebroken
Kloppend voor jou
Ooit en nog altijd kloppend
Voor jou

Hier in de schaduw
De schaduw van de liefde
Hier in de schaduw

En alle wolken die er niet zijn
En alle gevoelens verloren
En alle vragen aan niemand

En nou is het afgelopen
Voorbij het einde
Het einde voorbij

De toekomst gestolen
Waar is de lans
Waar is de lans van genade

De schaduw van de liefde