De herinnering aan het gemis
Comfort van het lijden
Ontbreken is comfortabel ontvangen is pijnlijk
Kwetsbaar is vertrouwd
Zelfvertrouwen onwennig

Geen grotere pijn
Geen grotere pijn
Geen grotere pijn dan geluk

De huid van de slang de vlinder en de rups
Eenzaamheid verloren als een in beslag genomen juweel
De breekbare cocon van de liefde

De bleke zon in een winterjas

Geen grotere pijn
Geen grotere pijn
Geen grotere pijn dan geluk

Ik heb je zoveel lief
Lief zoveel
Alle benauwde spelonken in mijn hart alle emoties
Alle randen van de ravijnen
Van het verleden van het verleden

Geen grotere pijn dan geluk
Geen grotere pijn dan geluk