CAPO +4

  Ami   A2   Ami   A2 
1. Větr sněh zanésl z hor do polí,
 Ami   C     G   Ami
  já idu přes kopce, přes údolí,
  C      G      C
  idu k tvej dědině zatúlanej,
  F     C    E  Ami  Fmaj Ami E4sus
  cestičky sněhem sú zafúkané. 

    Ami  C  G   C  F     C    Dmi(E) E(Ami)
R: [: Zafúkané, zafúkané,  kolem mňa všecko je zafúkané. :]

  Ami   A2   Ami   A2
2. Už vašu chalupu z dálky vidím,
  Ami   C      G   Ami
  srdce sa ozvalo, bit ho slyším,
  C      G        C
  snáď enom pár kroků mi zostává,
  F    C   E   Ami 
  a budu u tvého okénka stát.

       Ami  C  G   C
R: [: Ale(-) zafúkané, zafúkané,
   F     C    Dmi(E) E(Ami)
   okénko k tobě je zafúkané. :]

  Ami   A2   Ami   A2
3. Od tvého okna sa smutný vracám,
  Ami   C      G   Ami 
  v závějoch zpátky dom cestu hledám,
  C      G       C
  spadl sněh na srdce zatúlané,
  F     C    E  Ami 
  aj na mé stopy - sú zafúkané.

    Ami  C  G   C
R: [: Zafúkané, zafúkané,
   F     C    Dmi(E) E(Ami)
   mé stopy k tobě sú zafúkané. :]