Sus uti granar, skymning sen
Nu bliva ting till i månens sken
Dansa ikring uti lundars fång
Bjud upp till dans till de glömdas sång

Runor ristas i gammalt stäv
Känner du nornor och deras väv
Askens grenar är sargade
Låt ditt blot vara helande

Ser du källan vid askens fot
Såg du himlen och trädets rot
Bröder gå utvid havets strand
Nu går där söner i fäders band

Fagra bro mellan gårdar två
Där mellan världar den ännu står
Skimrar och välver i himlens allt
På dess väg lysa stjärnor kallt

Upp till kummel går enslig stig
Där är döden med tiden vigd
Stenar resta på helgad nejd
Hör du kraften i trummans sejd.