Ödemark är frimans land för att värja sig
Kristne män de dömde mig på ting
Järnbörd bar jag styvt alla nio steg
Sanningen den vittnar i mitt sår, ni tyda må

Ulvsgäld lystes mig att gå
Fredlös vandrar jag min väg och
Skogen den väntar mig där

Över mo över berg gästa stigmäns land
Martallens vilja är min tro
Aldrig då, aldrig nu skall ni fjättra mig
Friheten är styrkan i min själ, ni ej kan få

Ulvsgäld lystes mig att gå
Fredlös vandrar jag min väg och
Skogen den väntar mig

Hör nu mina sista ord, som jag skall säga
Glöm ej våra fäders arv

Ogill jag ligga skall, edsmän det har jag ej
Dömd för min hednatro, den lever än

Ulvsgäld lystes mig att gå
Fredlös vandrar jag min väg och
Skogen den väntar mig

Hör nu mina sista ord, som jag skall säga
Glöm ej våra fäders arv