Svart var min tanke som följde mig
Hellre sviken än den som svek
Skörda sorgens alla tårar
Såg dem falla i tusenfalt
Från deras ögon

Stjärnor tindrar som en avbild kring min dröm
Vill jag älska, vill jag dö
Söker striden i min längstan efter liv
Vrider sanningen till smärta

Ingen skall mig sörja när jag faller
Ensam skall jar vandra på min väg
Härda hårt mina vingar väl i svart

Saknar friden i min starka gamla hävd
Evig trohet, stolt och stark
Börjar färden i min levnad som befallts
Söker meningen i fjärran

Ingen skall mig sörja när jag faller
Ensam skall jar vandra på min väg
Härda hårt mina vingar väl i svart

Jag sviker ej mina svurna gåvor till dig
Se mig, driv mig stilla bort

Ingen ville visa stigarna
Djupt och mörkt i oändliga salar
I all denna ljuvlighet som följer oss till avgrunden
Blickar dör överallt

Ingen skall mig sörja när jag faller
Ensam skall jar vandra på min väg
Härda hårt mina vingar väl i svart