Stjärnor på himmelen, de skiner ej
 Bister köld och blodet frös, Heimdall i hornet ljöd
 En vargatid
 Ingen skonar liv

 Nagelfar från Nifelheim
 Vid Ragnarök mot Asgård far med död

 Jorden den skälver svårt, en rämnad värld
 Solens glöd nu borta är, Fenris slukar ljuset

 Nagelfar från Nifelheim
 Vid Ragnarök mot Asgård far med död

 Bifrost den fagra bron, som brista skall
 Asar stred mot ondskans kraft, till sin undergång

 Nagelfar från Nifelheim
 Vid Ragnarök mot Asgård far med död