Städet klingar i den smedja som skall skänka
 mig uddar tre från ässjans härd,glödande röd
 Hamra järnet i dess djupa heta lyster
 till galdersängens starka sjed
 I hanegällets skira stålar du framtädde
 un skuggors vrå vid burmans sten, snövita hind
 Silverne låg dimman utmed tjärnens stränder
 Jag miste dig med blicken min

 Sannerlingen skall jag aldring sörja dig mer
 Likaledes skall jag aldrig glömma dig
 Ögonen så glittrande av liderlighet
 Jungfru i hindhamn

 Tvinna strängen utav linets långa trådar
 Dess blomster stå så fagert blå, på böljande fält
 Stränga bågen och nu aske trädet böja
 En båge täljid, att fälla dig
 Villebrådet jagar, vaksamt är mitt sinne
 Som ulven grå jag smyger fram, bågen är spänd
 Våra blickar möttes stilla och så varligt
 Med pilens spets mot hjärterot

 Sannerlingen skall jag aldring sörja dig mer
 Likaledes skall jag aldrig glömma dig
 Ögonen så glittrande av liderlighet
 Jungfru i hindhamn

 Löp din väg du fagra hind som dig
 förblindat i din falska skepnad stå
 Du äro jungfrun blid jag miste i
 min ungdoms är till skogens trolska väsen