Rista i sten, rista för ättens arv
Vårda och dö, älska med ynglings glöd
Korparnas klor griper i blotets skörd
Viskar en ed händerna slöts, runorna vilar i sejd

I urminnes tid, mossen den åldrig låg
Förfäders svärd vikta mot klingans hjalt
Skära i torv, hängas i spjutens valv
Viskar en ed händerna slöts, rumorna vilar nu

Under jordens smycke går, bröder svuro
Asar vittnar blodets band, där helgas marken med sämja och lag

Helgar en kniv, skära för gudars frid
Svära i tro, fjättrad i livets sav
Vandra i skuld, samman med döden vigd
Viskar en ed händerna slöts, runorna vilar nu

Under jordens smycke går, bröder svuro
Asar vittnar blodets band, där göddes marken med sämja och lag

Aldrig svika i väntad strid, mot fienden de stod
Alltid hämnden trogen var, av blodsbanden som göts i jord

Under jordens smycke går, bröder svuro
Asar vittnar blodets band, där göddes marken med sämja och lag