Blodet det reses vid hedningars tron
Facklorna brinner för gillet i natt
Hedra dig Sigtyr i lunden vi svor
Offret vi skådar med blicken som frös

Trägudar stärkes i bandet som skapts
Eviga karvas de för vårat hednaland

Munken han gingo mot hedningars blot
Bannorna lyftes mot avgudarna
Smäda den kristne i blotet du stör
Bedjas nu guden för stormen som föds

Trägudar stärkes i bandet som skapts
Eviga karvas de för vårat hednaland

Sargad han släpas till blotaren Sven
Spåbodde vregas med stenen i hand
Eskil som dräpes på tunet vi står
Korpar de skränet med vingar som flög

Trägudar stärkes i bandets som skapts
Eviga karvas de för vårat hednaland