Rista skalda ord för att väcka den döde
Bringa styrka till att bryta de fängsel
Som nu fjättrar hans vandring på jorden
Staven föres djupt ned i marken

Elden brinner med dess visdom av åldren
Spetsa lågorna sida vid sida
Ǻngor fyller de trollbundas sinnen
Gasten mäler och träd in i sejden

Härjaren han dväljes i sin grav
All den rikedomen som döljer sig där

Res dig upp du hövding av nord
Länge förliden i sömn
Gripp dit svärd för väl och ve

Härjaren han dväljes i sin grav
All den rikedomen som döljer sig där

Stridens banemän tillika vårt öde
Såsom meningen i blodet som flyter
Tyda frihet i skuggor som skyler
Mana folket som föll in i striden

Härjaren han dväljes i sin grav
All den rikedomen som döljer sig där