Lömskt är detta land jag skådar i min syn
Skogens gistna bård mot solens röda välvda ring

Tårar glimmande i jordens hjärta brann
Syner som jag aldrig trodde fanns i mig
Jag såg nu ängarna besudlade av blod
En fjäril flyger i stridens djupa sorg
inom mig

Skrider ensligt fram och dväljes nya ting
Vingar syntes från en örn som sällan landar här

Tårar glimmande i jordens hjärta brann
Syner som jag aldrig trodde fanns i mig
Jag såg nu ängarna besudlade av blod
En fjäril flyger i stridens djupa sorg
inom mig

Lever jag i de sånger, i det fjärran landets vård
Vilse i min tvekan igen, faller djupt, stannar kvar

Tårar glimmande i jordens hjärta brann
Syner som jag aldrig trodde fanns i mig
Jag såg nu ängarna besudlade av blod
En fjäril flyger i stridens djupa sorg
inom mig