Digerdöd över land och hav, som vådaeld mellan by och gård
Sprider sig med sitt grymma tarv, dräpa allt i sin onda färd

Farsot härjar svårt, i vårt land med sin skörd
Farsot härjar svårt, i vårt land med sin skörd av lik

Hör deras bön att få botgöra syndens arv

Att värja sig mot den böld så svart, varigt blod ingen nåd att få
Förtvivelse, utav svält och nöd, ödeland under många år

Farsot härjar svårt, i vårt land med sin skörd
Farsot härjar svårt, i vårt land med sin skörd av lik